Over het register

Jaarlijks koopt de gemeente Steenwijkerland voor ongeveer € 30.000.000 aan producten en diensten in. Deze producten en diensten koopt de gemeente Steenwijkerland in volgens het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid.

De Business Club Steenwijkerland heeft het initiatief genomen om een bedrijvenregister te ontwikkelen voor de gemeente Steenwijkerland. In dit bedrijvenregister kunnen alle lokale bedrijven zich registreren en is voor de gemeente Steenwijkerland een middel om lokale bedrijven te betrekken bij het inkopen en aanbesteden van producten en diensten.

Door u als ondernemer te registreren in het bedrijvenregister, maakt u uw producten en/of diensten kenbaar bij de medewerkers van de gemeente Steenwijkerland en maakt u kans om opdrachten voor de gemeente uit te voeren.

Wilt u ook opdrachtnemer/leverancier worden voor de gemeente Steenwijkerland? Registreer dan nu uw bedrijf in het bedrijvenregister.